Novak Radio Systems, televizní a satelitní antény

Významné zakázky

Montáže televizních antén a satelitních antén Popiska

Přehled našich nejvýznamějších zakázek

01 - 02/2007 Gapfiller k46

Vývoj a výroba anténního systému pro gapfiller k46

03 - 09/2007 DVB-T převaděč

Spolupráce na vývoji DVB-T převaděče – remultiplexeru (vývoj výkonových vf částí)

09 - 10/2007 TV vysílač Vernířovice

Vývoj a výroba anténního systému pro TV vysílač malého výkonu Vernířovice

01 - 03/2008 Vysílač digitální televize

Uvedení do provozu a zkušební provoz vysílače digitální televize

05 - 07/2008 Pilotní projekt ČT a Profi-invest

spolupráce na pilotním projektu ČT a Profi-invest - zkušební vysílání DVB-T Kavčí Hory, k21, multiplex s přidaným infokanálem pro e-government, měření pokrytí území signálem

08/2009 Gapfillery Špičák a Pelechov

Výstavba digitálních vysílačů – gapfillerů Špičák a Pelechov

12/2008 – 12/2009 Ohlašovna poruch České televize

Měření pokrytí TV signálem u diváků (tzv. Ohlašovna poruch České televize)

 

Popiska